28 november 2021

Wat is fraudeonderzoek?

Fraude is best een breed begrip. Het omvat veel activiteiten, zoals diefstal, verduistering, malversaties en bedrog. Hoewel we hier minder vaak over horen, kan dit kan ook plaats vinden op de werkvloer. Dan wordt het ook wel bedrijfsfraude genoemd. In dit geval moet er ook een onderzoek gestart worden om de oorzaak te achterhalen en om een oplossing te vinden. Maar hoe gaat zo’n onderzoek in zijn werk? Wij vertellen het je graag!

Wat voor soorten fraudeonderzoeken bestaan er?

Er bestaan verschillende soorten fraudeonderzoeken. Deze onderzoeken worden over het algemeen ingezet naar aanleiding van misstanden of misbruik binnen een organisatie. Denk bijvoorbeeld aan merkfraude onderzoek, integriteitsonderzoek, bedrijfsfraude, frauduleuze boekhouding, verzekeringsfraude of fraude van telefoongegevens.

Onderzoeksfase

Als het onderzoek eenmaal van start gaat wordt er eerst goed gekeken naar het probleem. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat er fraude is gepleegd in de administratie. In dit geval wordt de administratie geanalyseerd en kan er worden gekeken waar er fouten zitten. Uiteraard gebeurt dit volledig volgens de wet- en regelgeving. Ook wordt er gesproken met medewerkers die bij dit proces betrokken zijn geweest. Wellicht wordt de administratie ook met medewerkers doorgenomen. In ernstige gevallen kunnen ook camera’s geïnstalleerd worden en zal er een juridische procedure volgen.

Hoe verder?
Als er eenmaal een oorzaak gevonden wordt, kan er een passende oplossing gevonden worden. Ten eerste wordt er een advies uitgebracht over mogelijke oplossingen én maatregelen om fraude in de toekomst te voorkomen. Medewerkers worden hier ook van op de hoogte gebracht. Zo kan het zijn dat bepaalde bedrijfsprocessen moeten worden aangepast om fraude minder makkelijk te maken. Op basis van de adviezen wordt een helderen rapportage gemaakt. Als er sprake is van frauderend handelen van een medewerker, kan het zijn dat deze persoon ontslagen wordt of voor een bepaalde periode geschorst.