logo

Onderzoek

De onderzoekscommissie heeft op 16 mei haar onderzoeksopzet gepresenteerd. Voor het onderzoek gebruikt de commissie niet alleen reeds beschikbare informatie, maar ook nieuwe meldingen. De commissie zal ook navraag doen en gesprekken voeren.

Wat moet het onderzoek opleveren?

Het onderzoek moet

  • een actueel beeld geven van aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport
  • en concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Voor haar onderzoek maakt de commissie gebruik van:

  • Meldingen
  • Reeds uitgevoerde onderzoeken
  • Onderzoeken door externe deskundigen
  • Gesprekken
  • Vragenlijsten

 

Download het instellingsbesluit

Download de onderzoeksopzet