logo

Melden

De aandacht voor seksuele intimidatie en misbruik is de afgelopen jaren gelukkig toegenomen. Dat geldt ook voor de sportwereld, vooral dankzij sporters die het taboe durven doorbreken dat vaak nog op dit thema rust.
Als slachtoffer naar buiten treden, is om veel verschillende redenen niet eenvoudig, maar iedere sporter die er de moed voor kan opbrengen, helpt daarmee ook anderen het stilzwijgen te doorbreken. Een belangrijk motief daarbij is vaak om andere sporters te waarschuwen en tegen misbruik te beschermen.

Vertrouwelijk

Hebt u als sporter of oud-sporter seksuele intimidatie en/of misbruik ervaren? Dan nodigt de commissie u uit om u te melden.Voor uw melding kunt u gebruik maken van een beveiligd vragenformulier.

Wij behandelen elke melding volstrekt vertrouwelijk. De commissie gebruikt de meldingen alleen om het inzicht in aard en omvang te vergroten.