logo

Commissie

De onderzoekscommissie bestaat uit:

Klaas de Vries (voorzitter)
Mr. K.G. de Vries was minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Clémence Ross-Van Dorp
Drs. C.I.J.M. Ross-Van Dorp was staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Egbert Myjer
Mr. B.E.P. Myjer was rechter, onder andere bij het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.

Download het instellingsbesluit

Download de onderzoeksopzet