logo

 

Om een beeld te krijgen van de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport heeft NOC*NSF op 1 maart 2017 de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld.

Wat moet het onderzoek opleveren?

Het onderzoek moet concrete adviezen opleveren voor sportorganisaties en andere betrokken partijen over de aanpak van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Waaruit bestaat het onderzoek?

De onderzoekscommissie onderzoekt zowel bestaande informatie als nieuwe meldingen. De commissie zal ook navraag doen en gesprekken voeren.