logo

Welkom op de website van de

Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport

Regelmatig komen schokkende berichten in het nieuws over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Die berichten gaan over sporters in Nederland of in het buitenland. Om dit te onderzoeken, heeft NOC*NSF de Onderzoekscommissie seksuele intimidatie en misbruik in de sport ingesteld. Deze commissie is in mei 2017 begonnen.

Wat wil de commissie uitzoeken?

De commissie gaat verschillende onderwerpen in kaart brengen. In het kort zijn dat:

a.    Wat zijn de aard en omvang van seksuele intimidatie en misbruik in de sport in Nederland?

b.    Hoe wordt het beleid om dit gedrag tegen te gaan, uitgevoerd?

 • Kunnen sporters die te maken hebben gehad met seksuele intimidatie en misbruik, dit op een goede manier melden?

 • Leiden hun meldingen tot de hulp en bijstand waar ze zelf behoefte aan hebben?

 • Kunnen de plegers van seksuele intimidatie en misbruik, volgens de bestaande praktijk, effectief uit de sport worden geweerd?

c.    Kunnen NOC*NSF, de aangesloten sportbonden en hun verenigingen, op een betere manier over deze onderwerpen communiceren, met iedereen die het aangaat?

Praktische aanbevelingen

Bij het opstellen van het onderzoeksrapport en de bijbehorende aanbevelingen streeft de commissie naar praktisch nut voor betrokkenen in en rond de sportwereld. Gelukkig kunnen we veel inspiratie opdoen bij wat veel bonden en verenigingen op dit gebied al doen.